Golvskivor

-

En definition av spånskivor ges i SS-EN 309:2005 med en sammanställning på hur spånskivor kan klassas, efter tillverkningsprocess, ytskikt, partiklarnas storlek, skivkonstruktion eller användningsområde. Vid användning av spånskivor som golv ska många egenskapskrav uppfyllas tex, att skivorna ska stå emot fukt och klara att belastas. Forestias golvspånskivor är indelade enligt SS-EN 312:2010 i klasserna P1-P7 med avseende på bärande funktion respektive klimatklass.

 

Användningsområden är som bärande undergolv på träbjälklag, flytande golv eller avjämning av trägolv i bostäder, industri, kontor och offentliga lokaler. Träbaserade skivor ska enligt Eurokod 5 uppfylla kraven i SS-EN 13986. Här finns anvisningar för hur hållfasthetsvärden och andra egenskaper ska tas fram.

Ljudgolv P5/P6

Ljudgolv P5/P6

Forestia Slitsgolv är spånskivor tillverkade enligt klass P5/P6 för uppbyggnad av bärande undergolv på träreglar innan läggning av parkett, laminatgolv mm.

Skivorna har utfrästa spår som ger ett ventilerat undergolv avsett för användning där höga krav ställs på ljudtransmissionsvärden vid t ex lägenhetsavskiljande bjälklag. Vid kombination med en stegljudsdämpande skiva placerad under spånskivan erhålls en golvkonstruktion med mycket bra ljudvärden.

Not/spont 4S                  EN 312 P5/P6                  22x620x2420mm               Art. nr 21602925             

 
X

Vi använder cookies på våra webbsidor. Om du inte vill att cookies ska användas kan du blockera dem i din webbläsare.

Jag förstår, visa inte det här meddelandet igen.
Läs mer om cookies | Läs vår dataskyddpolicy