Walls2Paint

En perfekt väggskiva för dig som inte vill lägga mycket tid på att spackla och slipa

 Walls2Paint

  1. Montera skivorna
  2. Måla eller tapetsera skivorna
  3. Färdig vägg 
  • Skivorna levereras färdiga för målning eller tapetsering 
  • En unik låsprofil
  • Du behöver inte spackla och slipa flera gånger, du sparar massor av tid
  • Väggskivorna är skruvfasta
  • Skivformat brutto är 12x620x2390/2600/2800mm

 

   
   
 
   
Till inspiration:  
 Walls2Paint 20  
   
Walls2Paint (15)  
   
Walls2Paint (2)  
   
Walls2paint Forestia Malt Med Jotun S1510 B50G 2  
   
Walls2paint Forestia malt med Jotun Kalkmaling Graa Skifer 1462